Min vision er, at børn skal forståes. At voksne, om vi er fagpersoner eller forældre, har indsigt i og respekt for, hvilken magt og indflydelse vi har i samværet med børn.

Mine foredrag for forældre, giver forældre en indsigt i barnets udvikling og adfærd. Forældre får dagligdags redskaber til at bygge selvværd og nedbryde konflikter.

Mine foredrag for fagpersoner giver praksisnære redskaber til arbejdet med børn. Via neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi vejleder jeg i at forstå barnets adfærd, og hvordan fagpersoner kan handle konfliktnedtrappende på adfærden. Jeg har især fokus på at beskrive, hvornår et barns hjerne er indlæringsparat, altså at barnet er i trivsel, og hvilken effekt fagpersoners ageren har på barnets trivsel. Mine foredrag er Theraplay inspireret.

Jeg har foredrag om positiv psykologi og compassion strategi. Det foredrag vil klæde medarbejderne på til en gladere og mere skabende arbejdsdag. Det vil skabe større kollegaskab.

Mine faglige teorier i foredragene: Neuroaffektiv psykoterapi, neuroaffektiv psykologiske udvikling, motorik, positiv psykologi, pædagogisk narrative tilgange, compassion strategi, kognitiv psykologi.