Børn:

Gør det ondt i dit forældrehjerte?

Har du brug for at forstå dit barn?

Bliver dit barn ikke forstået i skolen, i institutionen eller af resten af familien?

Er du fuld af bekymringer for dit barn?

Er dit barn ikke i trivsel?

Har I brug for vejledning i forhold til en skilsmisse og jeres barn?

Kontakt mig for en snak

Hvad kan jeg f.eks. hjælpe med?

 • Angst
 • Sociale udfordringer
 • Meget urolig
 • Manglende koncentration
 • Meget stille
 • Skolevægring
 • Tristhed
 • Udadreagerende
 • Lavt selvværd
 • Ikke alderssvarende følelsesmæssigt
 • Vrede

Theraplay behandling: Er det metoden Theraplay, som vil give mening for jeres barn, så starter jeg alle forløb med en screening. Den primære voksne og barnet laver nogle opgaver sammen, og jeg optager jer på video. Efterfølgende har de voksne en samtale med mig om opgaverne, og vi beslutter derudfra, hvilket mål vi skal arbejde med.

Dernæst starter sessionerne, som varer ca. 30-40 min og 1 til 2 gange hver 14. dag. I sessionerne opbygger vi, styrker vi og træner vi barnet via leg. Theraplay er relationsbaseret behandling via leg. Sessionerne bliver optaget på video. Ca. hver 4. gang har de voksne og jeg et Stop-op-møde, hvor vi har fokus på, hvilket adfærdsændringer de voksne oplever hos barnet.

De voksne underskriver gældende lovgivning for videooptagelser.

Theraplay behandling er en intens behandling, som altid styrker den sunde tilknytning og barnets selvvæd.